Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Thor Interieurclub kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Thor Interieurclub, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Thor Interieurclub verstrekt. Thor Interieurclub kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw website
  • Uw IP-adres

Waarom Thor Interieurclub gegevens nodig heeft

Thor Interieurclub verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Thor Interieurclub uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Thor Interieurclub gegevens bewaart

Thor Interieurclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Thor Interieurclub verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Thor Interieurclub worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Thor Interieurclub gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveligen

Thor Interieurclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Thor Interieurclub maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Thor Interieurclub verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Thor Interieurclub op via info@thorinterieurclub.nl. www.thorinterieurclub.nl is een website van Thor Interieurclub. Thor Interieurclub is als volgt te bereiken:
Postadres/vestigingsadres: Pletterstraat 24, 8011VG te Zwolle.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 514434806
Telefoon: +31 38 460 41 68
E-mailadres: info@thorinterieurclub.nl